کتاب گام‌هایی که مثل نقره تمیزند

این سخن را بسیار شنیده‌ایم که گذشته چراغ راه آینده است. سخن درستی است اما از گذشــته‌ای چنان گســترده و بیکران، مالامال از زندگی با همه‌ی ابعادش، آکنده از رویدادها، حوادث، تجربه‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، جهش‌ها، فروماندن‌ها، شادکامی‌ها، شوربختی‌ها، نبوغ‌ها، ندانم کاری‌ها، اشک‌ها و لبخندها کدام را باید برگزید؟ در کجا باید تأمل کرد؟ کدام چراغ را باید برافروخت؟ زیر ســایه‌ کدام حادثه باید آرمید و ســنگ بنای توسعه‌ آینده را به جا نهاد؟
انتخاب از میان این گســتره‌ مواج بیکران که اسمش گذشته‌ است کاری بس سهل و ممتنع است؛ کاری به غایت دشوار و در عین حال بسیار سهل و آسان. دشوار است چرا که زندگی با همه‌ مؤلفه‌هایش تا عمق تاریخ جریان دارد و بی‌ محابا وارد شدن در آن سرگردان شدن در لابیرنتی پیچ‌ در پیچ و بی پایان است. اما همین کهکشان بیکران گذشــته، حاوی ستارگانی اســت که تو را صدا می‌زنند؛ با درخشش بی‌وقفه‌شان و یا هلهله‌ خاموششان. این ستارگان درخشان همان ستارگانی هستند که این کهکشان را برساخته‌اند. کهکشان راه شیری بدون آنها از معنا تهی می‌شود.
مســیر توسعه و پیشرفت مردم ایران همان کهکشــان راه شیری روشنی است که نزدیک 140 سال است که از زمان امین‌ الضرب آغاز شده و ستارگانی از گذشته تا امروز با سخت‌کوشــی، نبوغ و ارادهی خستگی‌ ناپذیرشــان این مســیر را نورافشانی و معنادار کرده‌اند. شناخت این ستارگان درخشان، نخستین گام برای شناختن راه دشواری است که تاریخ توسعه‌ ایران‌ زمین طی کرده است.
دفترهای این مجموعه روایت‌هایی اســت برای معرفی این ستارگان درخشان. این مجموعه اما بر آن نیســت صرفاً با یادکردی از این ستارگان و چهره‌های درخشان فقط یاد و نامشــان را گرامی بدارد. گرامی داشتن نام این بزرگان کوچکترین توشه‌ای است که از تأمل و تکاپوی شناخت این ستارگان حاصل خواهد شد. اما ما را سر آن است که گام در متن زندگی این بزرگان بگذاریم و از نزدیک با تجربه‌های زیســته‌ آنان آشــنا شویم، و حتی فراتر از آن، در تجربه‌ زیسته‌ آن‌ها شریک شویم. نه با نگرشی کلی و از دور، بلکه آنقدر نزدیک که هرم نفس‌های دغدغه‌مندشان را حس کنیم و صدای تپش قلبشــان را وقتی از هیجان یک کشف، یک شــروع، یک اقدام، یک موفقیت سرشار می‌شوند و یا شاهد تماشای اندوه و بغضشان باشیم آنجا که با نامردی و عدم همراهی، بی‌مهری، قدرناشناسی و حتی شکست مواجه می‌شوند و باز از پا نمی‌نشینند، به زانو در نمی‌آیند، دوباره کمر راست می‌کنندو گام بعدی را محکم‌تر برمی‌دارند.
این‌ها درس‌هایی است که از این همنشینی‌ها آموخته‌ایم. مجموعه‌ کتاب‌های نسل امین‌الضرب بر آن اســت روایتگر زندگی کارآفرینان و زنان و مردان توسعه و پیشرفت ایران و برگزیدگان چندین دوره‌ جشــنواره‌ امین‌الضرب باشد. آن هم از نزدیک و با تماشای تجربه‌های ملموس ریز و درشت که گاه از زبان خودشان نقل شده است و گاهی گفته آمده از زبان دیگران، شــرکا، همراهان، فرزندان، اعضای خانواده، روزنامه‌نگاران و روایتگران زندگی.

زندگی، همه‌ زندگی اســت. نه فقط کلیاتی که فقط با چشــم‌های معمولی دریافته می‌شوند بلکه آن بخش‌هایی هم هست که شاید در نگاه اول به چشم نیایند یا آنقدر ناچیز و بی‌اهمیت شمرده شوند که از یاد بروند. آری، زندگی، همه‌ زندگی است. در مواجهه با زندگی و تجربه‌های زیستن این انسان‌های بزرگ گاهی اتفاق‌هایی به غایت کوچک، که هرگز به اعتنا نمی‌آیند، همچون آن قطعه‌ ریز یک دومینوی عظیم که به تلنگری فرو می‌افتد و در مســیر خود بزرگترین ســازه‌های غیرقابل تصور را سرنگون می‌سازد، آنچنان نقش و تأثیری در رقم‌زدن آینده و شکل‌گیری شخصیت این انسان‌ها ایفا کرده‌اند که مایه‌ شگفتی و حیرت است. چطور می‌توان باور کرد یک عتاب پدرانه، زمینه‌ساز بزرگترین تصمیم و نقطه‌ عطف زندگی فرزندی شود؟
و چطور می‌توان به شــگفتی در نیامد، وقتی در تجربه‌ زیستن بزرگمرد دیگری می‌بینیم که چگونه در اوج محدودیت‌های ناشــی از شرایط خاص اجتماعی انقلاب و یا جنگ و نامهربانی‌ها و بی‌مهری‌ها بر ویرانه و خاکستر کارخانه‌ تعطیل‌مانده‌اش همچون ققنوس دوباره جان می‌گیرد و پروژه‌ای عظیم‌تر را سامان می‌دهد.
بازخوانی تاریخ توسعه‌ بازشناسی زندگی چهره‌های درخشان این کهکشان است. هر زندگی داســتان‌ها دارد و هر داستان تجربه‌ای است و درسی و این روایت‌ها هزاران درس و تجربه پیش روی ما می‌گشاید.
امید است این مجموعه توانسته باشد چراغ‌هایی افروخته باشد از تجربه‌های زیسته‌ بزرگ‌ مردان و زنانی که مسیر پرسنگالخ و دشوار توسعه را با گام‌های خود هموار کردند؛ برای ما، برای آینده و برای ایران.

 

 

جهت دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

گام هایی که مثل نقره مریزیند