تاثیر گرمخانه بر پخت نان


یکی از معضلات اصلی در حوزه سلامت نان در ایران، عدم وجود صحیح مرحله تخمیر نهایی است. این امر موجب افزایش میزان اسید فیتیک شده و این افزایش عدم جذب مواد مغزی موجود در نان را در پی خواهد داشت.

عدم وجود تخمیر نهایی در اغلب نان‌های مورد استفاده در کشور (نان‌های مسطح)، زمان ناکافی، عدم کنترل دما (بالا رفتن دما در فصول گرم سال) و یکنواخت نبودن دما و بخار، چهار عامل اصلی در بروز مشکلات جدی در این حوزه می‌باشند.
استفاده از گرمخانه‌های استاندارد می‌تواند با از بین بردن تمامی نقاط ضعف فوق، امکان تولید نان‌هایی با سطح سلامت و کیفیت بالاتر را فراهم آورد.